Kurs kwalifikacyjny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z rozdziałem 6 art.71 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w praktyce pielęgniarki rodzinnej, opiece długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.

UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w przemysłowej służbie zdrowia jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w zakładach opieki długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO RATUNKOWE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

UWAGA: warunkiem koniecznym rozpoczęcia kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego jest ukończenie przez pielęgniarkę kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wszystkie Pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) do roku 2010 muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu ratunkowego.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO ZACHOWAWCZE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO OPIEKI PALIATYWNEJ
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO KARDIOLOGICZNE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTO OPERACYJNE
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne - od poniedziałku do piątku.
Koszt kursu można rozłożyć na raty - wpłaty miesięczne

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny

Kadrmed - Jolanta Westwalewicz