Kurs specjalistyczny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z rozdziałem 6 art.72 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział noworodków, punkt szczepień dzieci i młodzieży, poradnia p/g, gabinet zabiegowy )

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek (poradnia alergologiczna)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
Kurs trwa 2 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział SOR, gabinet EKG)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs trwa 2 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział SOR )

UWAGA: warunkiem koniecznym rozpoczęcia kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego jest ukończenie przez pielęgniarkę kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW DLA POŁOŻNYCH
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek (oddział noworodków)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
WYKONYWANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek ( poradnia alergologiczna, gabinet spirometryczny)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK
Kurs trwa 3 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział chirurgiczny, oddział chirurgii naczyniowej, oddział ratunkowy oraz oddział rehabilitacyjny)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PODSTAWY DIALIZOTERAPII
Kurs trwa 3 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział dializ, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
ENDOSKOPIA
Kurs trwa 3 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (pracownia endoskopowa, blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ
Kurs trwa 2 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

Zajęcia praktyczne: od poniedziałku do piątku (oddział intensywnej opieki medycznej, dom pomocy społecznej, oddział onkologii dziecięcej, domowe hospicjum dla dzieci, hospicjum).

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z CUKRZYCĄ
Kurs trwa 2 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

Zajęcia praktyczne: od poniedziałku do piątku (placówki opieki zdrowotnej, w których realizowana jest psychoterapia).

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PROWADZENIE PSYCHOTERAPII PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW PSYCHOTERAPII KWALIFIKOWANEJ
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45

Zajęcia praktyczne: od poniedziałku do piątku.

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA ORAZ PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH STOMATOLOGICZNYCH
Kurs trwa 1 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek (oddział chirurgii szczękowej, gabinet stomatologiczny, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH SŁUCHU (AUDIOMETRIA)
Kurs trwa 3 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział laryngologiczny, poradnia laryngologiczna, punkt protezowania słuchu, gabinet audiometryczny)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
EDUKATOR W CUKRZYCY
Kurs trwa 4 weekend, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 - 16:45, niedziela 9:00 - 16:45
Zajęcia praktyczne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek (oddział diabetologii dla dorosłych, poradnia ginekologiczna/oddział patologii ciąży)

sprawdź cenę »


Kurs kwalifikacyjny
Kadrmed - Jolanta Westwalewicz