Szkolenie specjalizacyjne ( specjalizacja ) to rodzaj kształcenia, który zgodnie z rozdziałem 6 art.67 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.
SPECJALIZACJA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Specjalizacja
Przeznaczona jest dla pielęgniarek zatrudnionych lub poszukujących pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Celem Specjalizacji jest:
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki rodzinnej
 • zapoznanie z nowymi trendami pielęgniarstwa rodzinnego w XXI wieku
 • przygotowanie do pracy w nowym systemie ochrony zdrowia
 • kontraktowania świadczeń pielęgniarskich na rynku usług zdrowotnych
Organizacja Specjalizacji:

Termin naboru: zależny od ogłoszenia konkursu na dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia

Zasady naboru: od kandydatów na Specjalizację są wymagane następujące dokumenty:
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • udokumentowany co najmniej 2 . letni staż pracy
 • skierowanie od pracodawcy lub zawarta umowa z Ośrodkiem Konsultingowo Szkoleniowym Kadr Medycznych
 • wniosek ( wzór w załączonej ofercie )
Termin rozpoczęcia: trwa rekrutacja do kolejnego cyklu szkoleniowego

Liczba godzin: 995

Zakres programowy: blok ogólno- zawodowy 330 godzin, w tym (ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 120 godzin), blok specjalistyczny 665 godzin w tym 420 teoretycznych i 245 godzin praktycznych.

Czas trwania: 4 semestry

System organizacji Specjalizacji: zjazdy szkoleniowe 2 razy w miesiącu ( sobota, niedziela )

Wykładowcy: kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy posiadający wysokie kwalifikacje w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji; pracownicy Akademii Medycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program nauczania obejmuje: wybrane zagadnienia z epidemiologii i demografii, rozwój praktyki zawodowej- jakość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej, formy, zakres i metody aktywizacji społeczności lokalnej, socjologia rodziny z elementami antropologii kulturowej, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie i społeczności lokalnej, pielęgniarstwo rodzinne, zaawansowana opieka pielęgniarska w wybranych problemach zdrowotnych.

Specjalizacja obejmuje staż w m.in. Poradni Pielęgniarstwa Rodzinnego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Opieki Paliatywnej, Niepublicznym Zakładzie Opieki Rehabilitacji .

Koszt Specjalizacji: zostanie określony w późniejszym terminieSPECJALIZACJA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Specjalizacja
Przeznaczona jest dla pielęgniarek zatrudnionych lub poszukujących pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej, prowadzenie własnej działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Celem Specjalizacji jest:
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki rodzinnej
 • zapoznanie z nowymi trendami pielęgniarstwa rodzinnego w XXI wieku
 • przygotowanie do pracy w nowym systemie ochrony zdrowia
 • kontraktowania świadczeń pielęgniarskich na rynku usług zdrowotnych
Organizacja Specjalizacji:

Termin naboru: TRWA NABÓR DO KOLEJNEJ EDYCJI SZKOLENIA

Zasady naboru: od kandydatów na Specjalizację są wymagane następujące dokumenty:
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • udokumentowany co najmniej 2 . letni staż pracy
 • skierowanie od pracodawcy lub zawarta umowa z Ośrodkiem Konsultingowo Szkoleniowym Kadr Medycznych
 • wniosek (wzór w załączonej ofercie)
Termin rozpoczęcia:
edycja II 2011-2013 (współfinasowana przez Ministerstwo Zdrowia) - rozpoczęcie 8. października 2011

Liczba godzin: 1165

Zakres programowy: blok ogólno- zawodowy 330godzin, w tym (ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 120 godzin), blok specjalistyczny 835 godzin w tym 240 godzin teoretycznych i 595 godzin praktycznych.

Czas trwania: 4 semestry (18 miesięcy)

System organizacji Specjalizacji: zjazdy 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela )

Wykładowcy: kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy posiadający wysokie kwalifikacje w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji; pracownicy Akademii Medycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. Specjalista Wojewódzki ds. Pediatrii, Specjalista Medycyny Rodzinnej, Specjalista Psychologii Klinicznej.

Program nauczania obejmuje: pielęgniarstwo diabetologiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku, pediatria społeczna, klinika chorób i zaburzeń endokrynnych, wybrane elementy psychologii zdrowia i choroby, wybrane elementy socjologii zdrowia.

Specjalizacja obejmuje staż odpowiedni dla każdego modułu programowego: Poradnia cukrzycowa dla kobiet w ciąży, Oddział chirurgiczny, Oddział diabetologiczny

Koszt Specjalizacji: 5200zł (rozłożony na raty - wpłaty miesięczne po 290zł)SPECJALIZACJA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Specjalizacja
Przeznaczona jest dla pielęgniarek zatrudnionych lub poszukujących pracy W Opiece Długoterminowej, specjalistycznej opiece nad osobami w podeszłym wieku, prowadzenie własnej działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych.

Celem Specjalizacji jest:
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki OPD, AOS
 • zapoznanie z nowymi trendami pielęgniarstwa rodzinnego w XXI wieku
 • przygotowanie do pracy w nowym systemie ochrony zdrowia
 • kontraktowania świadczeń pielęgniarskich na rynku usług zdrowotnych
Organizacja Specjalizacji:

Termin naboru : PROWADZIMY REKRUTACJĘ (oczekujemy także na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia)

Zasady naboru: od kandydatów na Specjalizację są wymagane następujące dokumenty:
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • udokumentowany co najmniej 2 . letni staż pracy
 • skierowanie od pracodawcy lub zawarta umowa z Ośrodkiem Konsultingowo Szkoleniowym Kadr Medycznych
 • wniosek ( wzór w załączonej ofercie )
Termin rozpoczęcia: trwa rekrutacja do kolejnego cyklu szkoleniowego

Liczba godzin: 1030

Zakres programowy: blok ogólno- zawodowy 330godzin, w tym (ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 120 godzin), blok specjalistyczny 700 godzin w tym 350 godzin teoretycznych i 350 godzin praktycznych.

Czas trwania: 4 semestry

System organizacji Specjalizacji: zjazdy 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela )

Wykładowcy: kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy posiadający wysokie kwalifikacje w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji; pracownicy Akademii Medycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. Specjalista Wojewódzki ds. Pediatrii, Specjalista Medycyny Rodzinnej, Specjalista Psychologii Klinicznej.

Program nauczania obejmuje: pielęgniarstwo geriatryczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku, geriatria społeczna, klinika chorób i zaburzeń wieku podeszłego, wybrane elementy psychologii zdrowia i choroby, wybrane elementy socjologii zdrowia.

Specjalizacja obejmuje staż odpowiedni dla każdego modułu programowego: Oddziały: internistyczny, neurologiczny, chirurgii urazowej, psychiatryczny, Zakład opiekuńczo-leczniczy, Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej

Koszt Specjalizacji: 5600zł (rozłożony na raty - wpłaty miesięczne)Kadrmed - Jolanta Westwalewicz